Leden 2012

MMF

28. ledna 2012 v 22:30 | ?-nom |  Ekonomický slovníček
Význam zkratky MMF je.

MMF je zkratka pro Mezinárodní Měnový Fond.

Anglicky IMF (Internation Monetary Fund)

Mezinárodní měnový fond má za úkol podporovat spolupráci mezi státy, udržovat rovnováhu v měnových kurzech a pomáhat státům v hospodářských problémech.
Dříve se pomoc týkala především rozvíjejích se států, dnes se tam děje i případě států, které se zadlužili a nemají na splácení dluhů, a proto potřebují pomoc MMF.
MMF byl založen roku 1944 v USA, ale myšlenka na vznik takovéto instituce se objevila už po velké hospodářské krizi v 30. letech 20. století.

Polovičatě trapné

25. ledna 2012 v 17:10 | ?-nom
Vláda schválila půjčku MFF, která bude poskytnuta z rezerv ČNB. Nebude ale ve výši 3,5 mld €, nýbrž pouze 1,5 mld €. Proč vyhověla vláda požadavku EU jen napůl, nejde pouze o populistický tah a nebudeme náhodou vypadat jako škrti (pokud již tak vnímáni nejsme) ?

Aspoň něco, ale na víc nemáme?

Po týdnech debatování se elity ČR konečně k něčemu rozhoupali, jenže se nedá říci, že by řekli jasné ano, protože to, co se po nás žádalo splníme jen napůl. Slovo napůl by se dalo v sousvislosti s touto událostí použít častěji. Sama Evropská unie se dělí napůl, jak řekl premiér na Nečas - na půlku zdravou (ta co pomáhá) a na půlku nezdravou (ta, které je pomáháno). Sám řekl, že chce, aby byla ČR v té zdravé polovině, a proto se na vládě usnesli, aby byla půjčka poskytnuta. Toto ale nemůže být vnímáno jako jasné "ANO", ale jako takové kuňknutí, "aaaa..no", do ticha.

Ptám se proč to musí být takhle? ČNB banka mohla bez problémů poskytnou plnout částku ve výši 3,5 mld €. Nebojím se napsat, že je to ukázka populismu a snaha, především od premiéra Nečase, udržet si co nejlepší tvář před všemi. Nenaštvat ani ty, kteří půjčku podporují (vždyť přece v nějaké podobě poskytnuta bude), ale zárověň i v menší míře vyhovět těm lidem, kteří jsou radikálně proti. Bohužel si ale myslím, že příštup "váhavého brouka" možná uspokojí většinu občanů, ale ČR jako celku může spíš uškodit. A to protože už dnes zbytek Evropy netuší, co vlastně to Česko, země ve středu Evropy, chce.

Otázka tedy zůstává stále stejná...jelikož nemůžu souhlasit s výrokem premiéra, když řekl, že se Česko poskytnutím této půjčky připojuje k té zdravé části stáda (rozuměj EU). Svými slovy bych spíše řekl, že jsme se po dlouhé výživné debatě o tom kam zabočíme rozhodli zůstat stát na místě, a proto aby se nám nezavřeli dveře ani na jednu stranu jsme se usnesli vykročit na tu stranu, kde by se nám mohli ty dveře rychle zaklapnout.
Znovu se to důležité pouze odsouvá na potom, ale každý co má svých pět pohromadě si spočítá, že to na nás v té budoucnosti bude čekat.

Konsolidace

18. ledna 2012 v 20:30 | ?-nom |  Ekonomický slovníček
Význam slova konsolidace je.

Konsolidace je v širším významu upevnění a stabilizace situace nebo poměrů.


Může se to týkat politických nebo ekonomických témat (př. konsolidace rozpočtů nebo konsolidace (ustálení) politické situace po nějakém konfliktu).

Trochu odlišný význam má v případě "konsolidace úvěrů nebo hypoték". To znamená sloučení více úvěrů do jednoho. Často se tím ušetří náklady na splácení. Stejné je to i v případě hypoték.

Slovíčkaření
Předpona kon- má význam "s, se nebo spolu" - proto právě to spojení více půjček do jedné společné. Samotný kořen slova solid má v angličtině význam solidní neboli pevný a spolehlivý - proto se toto slovo využívá k vyjádření upevnění určitého stavu.

Informace o konsolidaci půjček ZDE.

BRICS

17. ledna 2012 v 21:09 | ?-nom |  Ekonomický slovníček
Význam zkratky BRICS je.

BRICS je zkratka složená, ze začátečních písmen názvů těchto států - Brazílie, Rusko, Indie, Čína (China), JAR (South Africa).


Těchto pět zemí má společné to, že jsou to nejrychleji roustoucí ekonomiky světa. Často bývají dávany do kontextu se západním světem (Západní Evropa a USA), ve smyslu, že do roku 2050 mají předehnat tyto části světa a stanout na jejich dominantním místě.

Původně byla tato zktratka vymyšlena jen ekonomy a novináři, dnes je to ale obecně respektovaný pojem. Dříve byl používán pouze ve tvaru BRIC, protože Jihoafrická republika byla do tohoto "spolku" zařazena až v roce 2011.

Ekonomický slovníček

14. ledna 2012 v 21:30 | ?-nom
Milí čtenáři,

rozhodl jsem se rozšířit okruh věcí, které vám tento blog nabízí o takový slovníček ekonomických pojmů. Zatím jsem zde na blogu psal hlavně svoje názory či přípomínky na převážně ekonomická témata. Právě třeba v těchto článcích je zmíněno plno pojmů, které nemusí být všem jasné. Rozumět ekonomickým pojmům se ale může hodit i v normálním životě. Budu rád pokud vám bude tento slovníček nápomocen.

Existují určitě stovky, možná i tisíce, pojmů, které by se daly nějakým způsobem rozebrat, zjednodušit a vysvětlit. Nechci sem v žádném připadě kopírovat žádnou wikipedii, proto budou definice zformovány z mojí hlavy, ALE samozřejmě v souladu s tím co skutečně znamenají ;-) Vás bych chtěl v tomto ohledu požádat o pomoc, v tom smyslu, abyste mi pomohli nalézt ty věci, které by v tomto slovníčeku neměly chybět. Pokud tedy máte nějaké slovo, výraz nebo pojem, který se týká financí, ekonomiky, obchodu nebo i byznysu a chcete ho vysvětlit, tak ho prosím napište pod tento článek do komentářů a já ho do slovníčku doplním.

Abecední seznam výrazů:

Chybý vám zde nějaký výraz?

Pište do komentářů!


HDP

14. ledna 2012 v 21:20 | ?-nom |  Ekonomický slovníček
Význam zkratky HDP.

HDP - Hrubý Domácí Produkt.


Hrubý domácí produkt vyjadřuje množství statků (výrobků, zboží,...) a služeb vzniklých na určitém území za stanovenou dobu (rok). Růst HDP znamená, že se toto množství zvýšilo, výrobě se tedy dařilo, při poklesu je tomu naopak.
Tento ukazatel se používá také ke srovnávání úrovně států, kdy se uvádí tzv. HDP na hlavu, což je výše hrubého domácího produktu, která připadá na jednoho člověka v dané zemi nebo na pozorovaném území.

Solventnost

14. ledna 2012 v 21:09 | ?-nom |  Ekonomický slovníček
Význam slova solventnost je.

Solventnost je schopnost platit svoje závazky řádně a včas.

Pokud má firma nebo banka tuto schopnost, tak se označuje jako solventní a je to odrazem toho, že funguje správně a má výšší výnosy než náklady, potažmo vytváří zisk. Pokud tomu tak není, tak se označuje za insolventní.

Likvidita

14. ledna 2012 v 20:59 | ?-nom |  Ekonomický slovníček
Význam slova likvidita je.

Likvidita je schopnost přeměnit svůj majetek na peníze.


V jiném významu to může být také ukazatel, toho jak je schopna firma hradit své závazky (neboli jak je likvidní).

Schopností přeměnit majetek na peníze se rozumí, jak dobře a rychle je firma schopna např. svoje výrobky, zásoby nebo jiný majetek prodat, tedy přeměnit na peníze a těmi platit svoje závazky. Měří se také to, jestli by byl majetek prodán pod cenou a jak moc.

Závazek

14. ledna 2012 v 20:50 | ?-nom |  Ekonomický slovníček
Význam slova závazek je.

Závazek je povinnost zaplatit.


Závazek stejně jako pohledávka vzniká kvůli časovému nesouladu mezi přijetím zboží (výrobků,...) a jeho zaplacením.

Příklad
Mlékárna dodá maloobchodu mléko v hodnotě 5 000 Kč dne 1.1. Maloobchod jí zaplatí 5 000 Kč za mléko až 5.1. Mezi 1.1. a 5.1. má maloochod vůči mlékárně závazek v hodnotě 5 000 Kč.

Slovíčkaření
Význam slova se dá také lehce odvodit od slovesa zavazovat se, protože se jedna strana vlastně "zavazuje" svůj dluh splatit a od toho slovo závazek.

Pohledávka

14. ledna 2012 v 20:40 | ?-nom |  Ekonomický slovníček
Význam slova pohledávka je.

Pohledávka je nárok na zaplacení.


Pohledávka vzniká v časové nepřesnosti mezi dodáním (obdržením) zboží (výrobků, materiálu, ...) a jeho zaplacením.
Opakem pohledávky je závazek.

Přiklad
Pekárna dodá dnes obchodu pečivo, ale ten ho zaplatí až pozítři. V mezidobí mezi dodáním a zaplacením drží pekárna pohledávku vůči obchodu v ceně dodaného pečiva. Pohledávka se musí splatit do sjednané doby.

Slovíčkaření
Význam se dá odvodit také od slovesa pohledávat, potažmo hledat. Zjednodušeně se dá říci, že vlastně "hledáte" svoje "dávky" (peníze) - pohle-dávka.


Vyjádřete svůj názor na to kam by se mě ubírat Evropa s ní i Česko... DISKUZE - ZDE

... investor? Stát se investorem není vůbec těžké, třeba narozdíl od lékaře, protože vzdělání není povinné, ale na druhou stranu je určitě doporučené. Jsou investoří, které znáte z filmů, třeba na Wall Street, jak mávají svými akciemi a neustále někam telefonují a křičí. To jsou profesionální investoři, které investování živí. Jenže investovat se dá i jinak, jednodušeji. V dnešní moderní době k tomu stačí PC, internet a správný program...více

... Evropa pozvolna nakročila na cestu větší integrace, protože chce vytvořit fiskální unii, která připravý státy o část jejich suverenity, protože budou muset dodržovat pravidla stanovená EU - to především v oblasti zalužování se. Jedná se o to, že státy, které se připojí k této fiskální unii, se nebudou moci zadlužit nad určitou hranici, jinak jim budou uděleny sankce....více

...premiér vlády "rozpočtové opovědnosti", která má za cíl snižovat dluhy této země nepříjme smlouvu, která ho k tomu zaváže, a proto i kdyby tu byla jiná vláda a jiný premiér, tak bude zadlužování kontrolováno. Určitě existují důvody proč nejde na určitou věc přistoupit. Jenže...více